Verksamhet

© oke.dk 2019 Privacy Policy Terms of Use

IMG_0556
IMG_0036
IMG_0443
IMG_0559
IMG_0555
IMG_0026
IMG_8247
IMG_0038
IMG_7766
IMG_0649
IMG_0546
IMG_0108
IMG_0284
IMG_8248
IMG_7960

«O.K.E utför byggledning El och kanalisation för byggnation av Tunnelbanans gula linje mot Solna med Stockholms läns landsting som uppdragsgivare.

Länk till projektet (Länk)

Notis

«O.K.E utför projekterings- samt installationsledning i projekt Stockholm Norvik Hamn med Stockholms-hamnar som uppdragsgivare. Totalbudget för projektet ca 3600 miljoner.

Länk till projektet (Länk).


O.K.E arbetar huvudsakligen med följande.

Projektledning

Byggledning

Installationssamordning

Projekteringsledning

Upphandlingsstöd

Kalkylering

Utredningar och behovsanalyser

Vi täcker ert kunskapsbehov gällande samtliga discipliner inom El och Tele.

Vi rustar er inför resan från dåtid genom nutid till en tryggad framtid.

Logotypen symboliserar ett partnerskap genom tid.